Dyrektor Administracyjny

katarzyna.grudzien.jpg

mgr inż. Katarzyna Grudzień-Dawidowicz
Główny Specjalista - Dyrektor Administracyjny

pok. 011 / Gmach B
tel. (58) 347 25 83
faks (58) 347 24 13
e-mail: kpdawid@pg.gda.pl
e-mail: katarzyna.dawidowicz@pg.gda.pl

Zakres kompetencji:

 • kierowanie, organizowanie i nad całokształtem prac administracji Wydziału,
 • doskonalenie systemu organizacji i zarządzania Wydziałem,
 • zapewnienie obsługi administracyjnej dla wszystkich pracowników Wydziału, nadzór nad dokumentacją spraw osobowych,
 • realizacja określonej przez kierownictwo Wydziału polityki kadrowej i płacowej w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, nadzór nad właściwym wykorzystaniem etatów nie NA,
 • prowadzenie aktywnej działalności finansowej Wydziału z uwzględnieniem samodzielnych jednostek organizacyjnych, specyfiki dydaktycznej i badawczej Katedr,
 • kierowanie, organizowanie i nadzór w zakresie prowadzenia spraw finansowych Wydziału,
 • nadzór nad prawidłową współpracą z instytucjami i przedsiębiorstwami,
 • opracowanie i koordynowanie kompleksowego planu potrzeb remontowych i modernizacyjnych Wydziału,
 • nadzór nad organizacyjnym i technicznym zabezpieczeniem realizacji zajęć dydaktycznych i prac naukowo-badawczych na Wydziale,
 • nadzór nad prawidłowością i celowością gospodarki finansowej Wydziału i jego jednostek organizacyjnych,
 • przygotowanie planu finansowo-rzeczowego Wydziału.

 

Sekretariat Dyrektora Administracyjnego

iwona.skoczypiec.jpg

Iwona Skoczypiec
Samodzielny Referent

pok. 011 / Gmach B
tel. (58) 347 12 49
faks (58) 347 24 13
e-mail: iwona.skoczypiec@wilis.pg.gda.pl

Zakres kompetencji:

 • prowadzenie sekretariatu Dyrektora Administracyjnego Wydziału,
 • przyjmowanie zgłoszeń o awariach,
 • sprawy osobowe pracowników administracyjnych:
  • zatrudnienia nowych pracowników, podwyżki, wydawanie karty obiegowej, skierowanie na badanie lekarskie, szkolenia BHP
  • ewidencja, sporządzanie wykazów urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych, okolicznościowych, macierzyńskich oraz planów urlopowych,
  • przygotowywanie i wydruki komputerowych list obecności,
  • przygotowywanie kart miesięcznych,
  • przygotowywanie wykazu nagród,
 • sprawy osobowe wszystkich pracowników Wydziału:
  • ewidencja zwolnień lekarskich – współpraca z Działem Spraw Pracowniczych,
  • legitymacje zniżkowe PKP i SKM,
  • wydruki RUMA,
  • wydruki płacowe pracowników – odcinki,
  • środki ochronny indywidualnej,
 • sprawy socjalne: akcja lenia, zimowa, choinka, itp.,
 • sprawy bieżące.