Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Kamili Szwaczkiewicz

 • Z A P R O S Z E N I E

  na obronę rozprawy doktorskiej

  mgr inż. Kamili Szwaczkiewicz

  w dniu 02-02-2017 o godz. 10:15 w sali Rady Wydziału

  Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

  Temat pracy doktorskiej:

  "Metoda wielokryterialnej oceny przebudowy układów torowych na szlakach"

   

  Promotor:                     Prof. dr hab. inż. Władysław Koc

  Promotor pomocniczy: Dr inż. Zbigniew Kędra

  Recenzenci:                 Dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. PW z Politechniki Wrocławskiej 

                                       Dr hab. inż. Juliusz Sołkowski z Politechniki Krakowskiej

   

  Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.


Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Ferenca

 • Z A P R O S Z E N I E

  na publiczna obronę rozprawy doktorskiej

  mgr. inż. Tomasza Ferenca

  w dniu 15-12-2016 o godz. 12:15 w sali Rady Wydziału

  Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

  Temat pracy doktorskiej:

  "Kompozytowy most dla pieszych. Badania doświadczalne i przygotowanie do projektowania"

   

  Promotor:                     Dr hab. inż. Tomasz Mikulski, prof. nadzw. PG

  Promotor pomocniczy: Dr inż. Łukasz Pyrzowski

  Recenzenci:                 Prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki z Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy

                                       Dr hab. inż. Jerzy Małachowski, prof. nadzw. WAT z Warszawy

   

  Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.
  Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.


Obrona pracy doktorskiej

 •  

   

  Z A P R O S Z E N I E

  na obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Wojciecha Kustry

  w dniu 20-06-2016 roku o godz. 12:15 w sali Rady Wydziału

  Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

   

  Temat pracy doktorskiej:

   

  Modelowanie wybranych miar bezpieczeństwa ruchu na długich odcinkach dróg”

   

   

  Promotor: Dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. nadzw.. PG

   

  Recenzenci:

  • Prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca z Politechniki Krakowskiej
  • Dr hab. inż. Leszek Smolarek, prof. nadzw. AM w Gdyni

   

   

  Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

  Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.

   

   

   

   

   


Obrona pracy doktorskiej

 • Z A P R O S Z E N I E

  na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Kaszubowskiej

  w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 10:15 w sali Rady

  Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

  Temat pracy doktorskiej:

  „Ocena badań kinetycznych procesu denitryfikacji w komorach osadu czynnego z dozowaniem zewnętrznego źródła węgla”

   

  Promotor:        Prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia

  Recenzenci:    Prof. dr hab. inż. Marek Sozański z Politechniki Poznańskiej

  Dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz z Politechniki Gdańskiej


Obrona pracy doktorskiej

 • Z A P R O S Z E N I E

  na obronę pracy doktorskiej mgr-a inż. Krzysztofa Wąchalskiego

  w dniu 8 stycznia 2016 roku o godz. 10: 15 w sali Rady Wydziału

  Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

   

  Temat pracy doktorskiej:

  „Studium zagadnień montażu wspornikowego mostów wantowych na podstawie wybranych realizacji mostowych w Polsce”

   

  Promotor:        Prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski, prof. zw. PG

  Recenzenci:    Prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, prof. zw. UTP z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

  Dr hab. inż. Magdalena Rucka z Politechniki Gdańskiej

   

   

  Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

  Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.


Obrona pracy doktorskiej

 • Z A P R O S Z E N I E

  na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Majtacz

  w dniu 19 listopada 2015 roku o godz. 10:15 w sali Rady

  Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

  Temat pracy doktorskiej:

  Ocena badań kinetycznych procesu usuwania azotu z wód poosadowych w procesie nitryfikacja-denitryfikacja w reaktorze typu SBR

   

  Promotor:        Prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia

  Recenzenci:    Prof. dr hab. inż. Joanna Surmacz-Górska, prof. zw. PŚ z Politechniki Śląskiej

             Dr hab. inż. Magdalena Gajewska z Politechniki Gdańskiej

   

  Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

  Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.


Obrona pracy doktorskiej

 • Z A P R O S Z E N I E

  na obronę pracy doktorskiej mgr-a inż. Marcina Kasiaka

  w dniu 10 listopada 2015 roku o godz. 10: 30 w sali Rady Wydziału

  Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

   

  Temat pracy doktorskiej:

  Stateczność środników zginanych stref blachownic w świetle teorii, norm, analiz numerycznych i eksperymentalnych”

   

   

  Promotor:        Dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. nadzw. PG

   

  Recenzenci:    Prof. dr hab. inż. Henryk Zobel z Politechniki Warszawskiej

                            Dr hab. inż. Piotr Iwicki, prof. nadzw. PG z Politechniki Gdańskiej

   

   

  Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

  Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.

   


Obrona pracy doktorskiej

 • Z A P R O S Z E N I E

  na obronę pracy doktorskiej mgr-a inż. Krzysztofa Żerdzickiego

  w dniu 6 listopada 2015 roku o godz. 10: 15 w sali Rady Wydziału

  Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

  Temat pracy doktorskiej:

  DURABILITY EVALUATION OF TEXTILE HANGING ROOFS MATERIALS”

   

  Promotorzy:    Prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski, Politechnika Gdańska

                            Prof. dr hab. eng. Krzysztof Woźnica, INSA Bourges

   

  Recenzenci:    Prof. dr hab. Fahmi Zairi z Lille Univerity of Science and Technology, Francja

                             Dr hab. inż. Marek Stanuszek, prof. PK z Politechniki Krakowskiej

   

   

   

  Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

  Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.

   


Obrona pracy doktorskiej

 • Z A P R O S Z E N I E

   

  na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

  mgra inż. Jarosława Florczuka

  w dniu 16 października 2015 roku o godz. 10:15 w sali Rady Wydziału

  Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

   

  Temat pracy doktorskiej:

  Numerical model of innovative solar collector”

   

  Promotor:         dr hab. inż. Marek Krzaczek, prof. nadzw. PG

  Recenzenci:      prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin, prof. zw. PŁ. z Politechniki Łódzkiej

                          dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. nadzw. PG

   

  Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

   


Obrona pracy doktorskiej

 • Z A P R O S Z E N I E

  na publiczna obronę rozprawy doktorskiej

  mgr inż. Marleny Gronowskiej-Szneler

  w dniu 14 października 2015 roku o godz. 10: 15 w sali Rady Wydziału

  Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

  Temat pracy doktorskiej:

   “Dimensioning of vortex separators”

   

  Promotor:        prof. dr hab. inż. Jerzy Sawicki

   

  Recenzenci:    prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski z Politechniki Krakowskiej

                          dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. nadzw. PG

   

  Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.


Wyświetlanie 1 - 10 z 12 rezultatów.
z 2