Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Sławomira Michalskiego

 • Z A P R O S Z E N I E

  • na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Sławomira Michalskiego

   w dniu 11 maja 2017 roku o godz. 12:15 w sali Rady Wydziału

   Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

    

    

   Temat pracy doktorskiej:

   Matematyczne modelowanie wpływu drzew na uwilgotnienie
   i odkształcenia gruntów ekspansywnych

    

    

    

   Promotor: Dr hab. inż. Adam Szymkiewicz, prof. PG

    

   Recenzenci:

   Dr hab. inż. Maciej Kumor, prof. UTP z Uniwersytetu Przyrodniczo-Technologicznego w Bydgoszczy

   Dr hab. inż. Piotr Srokosz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

    

    

   Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

   Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.


Zaproszenie na publiczną obronę mgr inż. Magdaleny Apollo

 • Z A P R O S Z E N I E

  na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Apollo

  w dniu 10 kwietnia 2017 roku o godz. 12:15 w sali Rady Wydziału

  Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

   

   

  Temat pracy doktorskiej:

  Zarządzanie ryzykiem budowlanych przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z rewitalizacją obszarów miejskich”

   

   

   

  Promotor: Dr hab. inż. Elżbieta Urbańska-Galewska, prof. PG

  Współpromotor: Dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
                            Dyrektor Departamentu Polityki Geoinformacyjnej w Ministerstwie Cyfryzacji

   

   

  Recenzenci: Rektor-Komendant Gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, prof. WSOWL
                       Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek, prof. zw. UWM

   

   

  Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

  Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.


Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Bartosza Sobczyka

 • Z A P R O S Z E N I E

  na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Bartosza Sobczyka

  w dniu 11 kwietnia 2017 roku o godz. 10:15 w sali Rady Wydziału

  Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

   

   

  Temat pracy doktorskiej:

  FEM analysis of composite materials failure in nonlinear six field shell theory”

  (Analiza MES zniszczenia materiałów kompozytowych w ramach nieliniowej 6 parametrowej teorii powłok)

   

   

   

  Promotor: dr hab. inż. Wojciech Witkowski

  Promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Sabik

   

   

  Recenzenci: dr hab. inż. Hubert Dębski, prof. nadzw. PL z Politechniki Lubelskiej

  dr hab. inż. Radosław Mania, prof. nadzw. PŁ z Politechniki Łódzkiej

   

   

  Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

  Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.

   


Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Kamili Szwaczkiewicz

 • Z A P R O S Z E N I E

  na obronę rozprawy doktorskiej

  mgr inż. Kamili Szwaczkiewicz

  w dniu 02-02-2017 o godz. 10:15 w sali Rady Wydziału

  Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

  Temat pracy doktorskiej:

  "Metoda wielokryterialnej oceny przebudowy układów torowych na szlakach"

   

  Promotor:                     Prof. dr hab. inż. Władysław Koc

  Promotor pomocniczy: Dr inż. Zbigniew Kędra

  Recenzenci:                 Dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. PW z Politechniki Wrocławskiej 

                                       Dr hab. inż. Juliusz Sołkowski z Politechniki Krakowskiej

   

  Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.


Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Ferenca

 • Z A P R O S Z E N I E

  na publiczna obronę rozprawy doktorskiej

  mgr. inż. Tomasza Ferenca

  w dniu 15-12-2016 o godz. 12:15 w sali Rady Wydziału

  Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

  Temat pracy doktorskiej:

  "Kompozytowy most dla pieszych. Badania doświadczalne i przygotowanie do projektowania"

   

  Promotor:                     Dr hab. inż. Tomasz Mikulski, prof. nadzw. PG

  Promotor pomocniczy: Dr inż. Łukasz Pyrzowski

  Recenzenci:                 Prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki z Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy

                                       Dr hab. inż. Jerzy Małachowski, prof. nadzw. WAT z Warszawy

   

  Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.
  Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.


Obrona pracy doktorskiej

 •  

   

  Z A P R O S Z E N I E

  na obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Wojciecha Kustry

  w dniu 20-06-2016 roku o godz. 12:15 w sali Rady Wydziału

  Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

   

  Temat pracy doktorskiej:

   

  Modelowanie wybranych miar bezpieczeństwa ruchu na długich odcinkach dróg”

   

   

  Promotor: Dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. nadzw.. PG

   

  Recenzenci:

  • Prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca z Politechniki Krakowskiej
  • Dr hab. inż. Leszek Smolarek, prof. nadzw. AM w Gdyni

   

   

  Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

  Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.

   

   

   

   

   


Obrona pracy doktorskiej

 • Z A P R O S Z E N I E

  na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Kaszubowskiej

  w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 10:15 w sali Rady

  Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

  Temat pracy doktorskiej:

  „Ocena badań kinetycznych procesu denitryfikacji w komorach osadu czynnego z dozowaniem zewnętrznego źródła węgla”

   

  Promotor:        Prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia

  Recenzenci:    Prof. dr hab. inż. Marek Sozański z Politechniki Poznańskiej

  Dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz z Politechniki Gdańskiej


Obrona pracy doktorskiej

 • Z A P R O S Z E N I E

  na obronę pracy doktorskiej mgr-a inż. Krzysztofa Wąchalskiego

  w dniu 8 stycznia 2016 roku o godz. 10: 15 w sali Rady Wydziału

  Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

   

  Temat pracy doktorskiej:

  „Studium zagadnień montażu wspornikowego mostów wantowych na podstawie wybranych realizacji mostowych w Polsce”

   

  Promotor:        Prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski, prof. zw. PG

  Recenzenci:    Prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, prof. zw. UTP z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

  Dr hab. inż. Magdalena Rucka z Politechniki Gdańskiej

   

   

  Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

  Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.


Obrona pracy doktorskiej

 • Z A P R O S Z E N I E

  na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Majtacz

  w dniu 19 listopada 2015 roku o godz. 10:15 w sali Rady

  Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

  Temat pracy doktorskiej:

  Ocena badań kinetycznych procesu usuwania azotu z wód poosadowych w procesie nitryfikacja-denitryfikacja w reaktorze typu SBR

   

  Promotor:        Prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia

  Recenzenci:    Prof. dr hab. inż. Joanna Surmacz-Górska, prof. zw. PŚ z Politechniki Śląskiej

             Dr hab. inż. Magdalena Gajewska z Politechniki Gdańskiej

   

  Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

  Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.


Obrona pracy doktorskiej

 • Z A P R O S Z E N I E

  na obronę pracy doktorskiej mgr-a inż. Marcina Kasiaka

  w dniu 10 listopada 2015 roku o godz. 10: 30 w sali Rady Wydziału

  Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

   

  Temat pracy doktorskiej:

  Stateczność środników zginanych stref blachownic w świetle teorii, norm, analiz numerycznych i eksperymentalnych”

   

   

  Promotor:        Dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. nadzw. PG

   

  Recenzenci:    Prof. dr hab. inż. Henryk Zobel z Politechniki Warszawskiej

                            Dr hab. inż. Piotr Iwicki, prof. nadzw. PG z Politechniki Gdańskiej

   

   

  Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

  Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.

   


Wyświetlanie 1 - 10 z 15 rezultatów.
z 2