Nowe urządzenia badawcze w Laboratorium Badań Drogowych Podsumowanie Sesji Jubileuszowej z okazji 10-lecia kierunku Transport GAMBIT2016
  • Katedra Inżynierii Drogowej

    Kierownik Katedry: dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. nadzw. PG
    tel. (0 58) 347-11-47
    pokój: 53 Gmach Główny PG
    e-mail: sekretariat.kid@wilis.pg.gda.pl