„Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG” Jak budować lepsze drogi i autostrady? - XIV Bałtycki Festiwal Nauki - 24 maj 2017 - Podsumowanie Profesor dr hab. inż. Józef Judycki - Wspomnienie