11th Eastern European IWA YWP Conference for Young Water Professionals

Informujemy o zbliżającej się konferencji dla młodych naukowców związanych z Inżynierią Wodną. Więcej informacji http://iwa-ywp.eu/

Załączone pliki