25 Salt Water Intrusion Meeting (SWIM)

W dniach 17-22 czerwca 2018 w hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto odbędzie się międzynarodowa konferencja hydrogeologiczna 25 Salt Water Intrusion Meeting (SWIM) organizowana przez pracowników Katedry Geotechniki, Geologii i Budownictwa Wodnego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG, we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym (PIG-PIB), Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytutem Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku, Instytutem Oceanologii PAN w Sopocie oraz Instytutem Geofizyki PAN w Warszawie. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest dr hab. inż. Adam Szymkiewicz, prof. PG.

Konferencje SWIM są cyklicznie organizowanymi spotkaniami poświęconymi problematyce intruzji wód słonych w przybrzeżne warstwy wodonośne. Tematyka obejmuje również szersze spektrum zagadnień związanych m.in. z problemami zasolenia wód podziemnych o różnej genezie oraz dopływem wód podziemnych do akwenów morskich. Są to problemy bardzo istotne także na polskim wybrzeżu Bałtyku - aglomeracja trójmiejska zaopatrywana jest w wodę przede wszystkim z ujęć podziemnych.

Najbliższa konferencja ma charakter jubileuszowy - jest to 25 spotkanie z tego cyklu i jednocześnie w roku 2018 upływa 50 lat od pierwszej konferencji, która odbyła się w Hanowerze w roku 1968. Zarazem jest to trzecia konferencja SWIM organizowana w Polsce.

W spotkaniu weźmie udział ok. 160 naukowców, inżynierów i pracowników administracji z około 30 państw (m.in. Niemcy, Belgia, Holandia, USA, Iran, Indie, Chiny, Australia, Nowa Zelandia). Przewidziano ponad 80 prezentacji ustnych i ponad 50 prezentacji posterowych, dotyczących m.in. badań geofizycznych i geochemicznych wód podziemnych, zarządzania zasobami wodnymi w strefie brzegowej oraz wykorzystania technik modelowania numerycznego.

Konferencja została objęta patronatem m.in. Rektora Politechniki Gdańskiej oraz Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie: swim2018.syskonf.pl