26.01.2018 możliwe kolizje w planie zajęć

W piątek 26. stycznia 2018, w związku z realizacją planu zajęć studiów dziennych z wtorku, po godzinie 16 mogą nastąpić kolizje w planie zajęć pomiędzy studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi. Wszelkie problemy kolizyjne prosimy zgłaszać na portierni Budynku Hydro celem ich rozwiązania.