64 Konferencja Naukowa – Krynica 2018

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej wraz z Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej przy współudziale Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku i Inżynierów i Techników Budownictwa są organizatorami 64 Konferencji Naukowej – Krynica 2018, która odbędzie się w dniach 16-20 września 2018 w Krynicy Zdroju. Jak corocznie, konferencja krynicka składa się z części problemowej oraz części ogólnej. Tegorocznym tematem wiodącym części problemowej jest zagadnienie pt. „Inżynieria kolejowa. Szanse i wyzwania”, natomiast cześć ogólna dotyczy szerokorozumianych problemów naukowych budownictwa.

W tej edycji konferencji po raz pierwszy istnieje możliwość opublikowania artykułów w języku angielskim w czasopiśmie MATEC Web of Conferences (15 pkt.), które jest indeksowane w bazach SCOPUS i Web of Science.

Szczegóły dotyczące Konferencji Krynica 2018 znajdują się na stronie www.krynica2018.pk.edu.pl. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG
Przewodniczący Komitetu Sterującego

dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. nadzw. PG
Zastępca Przewodniczącego Komitetu Sterującego