Ankiety MOST DANYCH dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów

W związku z koniecznością przeprowadzenia analizy popytu do projektu MOST DANYCH, zwracamy się z prośbą o wypoełnienie ankiet przez pracowników naukowych, studentów oraz doktorantów WILiŚ. 
Ankieta jest anonimowa i bardzo krótka. Można ja uzupełnić i wysłać w postaci elektronicznej do 10 listopada 2017 roku. Poniżej link do ankieta dla poszczególnych grup interesariuszy. 

pracownicy naukowi:
https://ankiety.pg.edu.pl/index.php?r=survey/index&sid=386211&lang=pl&encode=

doktoranci:
https://ankiety.pg.edu.pl/index.php?r=survey/index&sid=413966&lang=pl&encode=

studenci:
https://ankiety.pg.edu.pl/index.php?r=survey/index&sid=725249&lang=pl&encode=