Biuro Projektów na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska

Serdecznie zapraszamy pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska do zapoznania się z ogłoszonymi konkursami na uzyskanie finansowania projektów badawczych i dydaktycznych na stronie Biura Projektów https://wilis.pg.edu.pl/bp/konkursy oraz https://www.facebook.com/Biuro-Projektów-WILiŚ-PG-608236889588085/. Pracownicy Biura oferują swoje wsparcie i doświadczenie począwszy od etapu wstępnego, czyli przygotowania wniosku projektowego, aż do jego rozliczenia, kontroli i audytu.