Decyzje w sprawie stypendiów doktoranckich

Od dnia 17.12.2018 r. w godzinach urzędowania dziekanatu można odbierać pozytywne oraz negatywne decyzje o stypendium doktoranckim i projakościowym