Dodatkowy konkurs na przyznanie środków finansowych na rozwój młodej kadry WILiŚ w 2017 roku

Dziekan Wydziału ILiŚ ogłasza dodatkowy konkurs na podział dotacji DS dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich przyznanych przez MNiSW w roku 2017.

Nabór wniosków do konkursu, na zasadach obowiązujących w roku akademickim 2016/2017, rozpoczyna się 6 października 2017 i kończy w dniu 6 listopada 2017.

Poprawnie wypełnione formularze należy złożyć w Biurze Wydziału w formie papierowej i elektronicznej.

Pan Dziekan zatwierdził maksymalną kwotę dofinansowania przypadającą dla jednej osoby w wysokości 14 500 zł.

Więcej informacji w załączonych plikach.

Załączone pliki