Doroczne seminarium doktoranckie

Szanowni Państwo!

Pragnę poinformować, iż w dniu 22.06.2018 (piątek) o godz. 9.15 w sali 207 (budynek Żelbet) odbędzie się doroczne seminarium doktoranckie. W seminarium tym mają obowiązek uczestniczenia wszyscy doktoranci (za udział uzyskuje się 2 punkty ECTS). Podtrzymując dotychczasową tradycję, do osobistej prezentacji swoich referatów zapraszam osoby, które kończą aktualnie II rok studiów. Przypominam bowiem, że każdy uczestnik studiów III stopnia jest zobowiązany do końca trzeciego roku otworzyć przewód doktorski. Prezentacja podczas seminarium doktoranckiego będzie więc dla tych osób próbą przed prezentacją związaną z otwarciem przewodu doktorskiego w przyszłym roku akademickim. Doktoranci z innych roczników, którzy wyrażą chęć wygłoszenia swojej prezentacji podczas seminarium, również będą mieli taką możliwość.

Jednocześnie, proszę wszystkich Państwa o przygotowanie 2-stronicowego referatu (zgodnie z wytycznymi w załączeniu) i przesłanie elektronicznej wersji edytowalnej dokumentu na mój adres: jankowr@pg.edu.pl do dnia 6.06.2018 (środa). Podobnie jak w latach ubiegłych, referaty opublikowane zostaną metodą „małej poligrafii” i będą pełnić funkcję roboczych materiałów seminaryjnych.

Z wyrazami szacunku
/-/ Robert Jankowski

Załączone pliki