Dostęp do czasopism geodezyjnych

Studenci i pracownicy Politechniki Gdańskiej, korzystający z sieci internetowej PG, uzyskali dostęp do trzech prestiżowych czasopism geodezyjnych:
 
Survey Review - https://www.tandfonline.com/toc/ysre20/current
Journal of Geodesy - https://link.springer.com/journal/190
Journal of Surveying Engineering - https://ascelibrary.org/journal/jsued2

Dostęp został sfinansowany ze środków Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska - Katedry Geodezji.

Zapraszamy do korzystania.