Dr inż. Dawid Ryś znalazł się na liście stypendystów tegorocznej edycji programu im. Mieczysława Bekkera

Jest nam niezwykle miło poinformować, że dr inż. Dawid Ryś (https://mostwiedzy.pl/pl/dawid-rys,657299-1), pracownik Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej, znalazł się na liście stypendystów tegorocznej edycji programu im. Mieczysława Bekkera. Program organizowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) i kierowany jest do naukowców, którzy chcą realizować badania w renomowanych zagranicznych ośrodkach badawczych.

Stypendium umożliwi odbycie stażu podoktorskiego na Università Politecnica delle Marche w Anconie (Włochy). W trakcie stażu stypendysta wspólnie z zespołem kierowanym przez prof. Francesco Canestrariego będzie prowadzić badania nad zastosowaniem kompozytów do zbrojenia nawierzchni asfaltowych. Kompozyty (nazywane również geokompozytami) najczęściej składają się z włókien polimerowych, szklanych lub węglowych i tworzą układ siatki bądź rusztu. Zastosowanie kompozytów do zbrojenia nawierzchni z jednej strony poprawia odporność na powstawanie spękań nawierzchni, z drugiej strony zwiększa ryzyko utraty szczepności między warstwami asfaltowymi, dlatego projektowanie nawierzchni zbrojonej kompozytami w dalszym ciągu jest wyzwaniem. Celem prac jest udoskonalenie metod projektowania oraz opracowanie modeli do prognozowania trwałości zmęczeniowej nawierzchni zbrojonych geokompozytami. Realizacja celu będzie możliwa dzięki połączeniu zaawansowanych technik analizy oddziaływania ruchu drogowego na nawierzchnie z wynikami badań laboratoryjnych. Praktycznym wynikiem prac będzie opracowanie nowych współczynników równoważności obciążenia pojazdów odpowiednich dla nawierzchni asfaltowych zbrojonych geokompozytem. Ponadto wspólne badania zwiększą rozpoznawalność Politechniki Gdańskiej na arenie międzynarodowej oraz zacieśnią współpracę z czołowymi ośrodkami badawczymi zajmującymi się technologią budowy dróg.

Serdecznie gratulujemy!