DS dla Młodych Naukowców na rok 2018

Szanowni Państwo,

Została stworzona alfabetyczna lista z oceną formalną wniosków o DS dla Młodych Naukowców.

Zaplanowano spotkanie z Podkomisją, która sprawdzała wnioski w najbliższy wtorek, tj. 24.04.2018 w godz. 13:30-14:30 w sali Rady Wydziału.

Podczas konsultacji można uzupełnić i sprawdzić wniosek po weryfikacji przez podkomisję oraz złożyć odwołanie.

Uzupełnienie wniosków jest niezbędne do dalszego udziału w konkursie i wymaga kontaktu z Podkomisją.

Nieprzekraczalny termin złożenia odwołania od oceny formalnej: 08.05.2018 do godz. 12:00. Odwołania składać można również w Biurze Wydziału, przyjmuje je p. Joanna Sobolewska-Chejmanowska.