Elektrownia fotowoltaiczna na dachu budynku Hydro

Przypominamy, że do 23 listopada można głosować na projekty zgłoszone do V edycji Budżetu Obywatelskiego Politechniki Gdańskiej. Jedną z ciekawych propozycji jest projekt, dotyczący instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Hydro. Celem projektu jest wykorzystanie słońca jako źródła energii odnawialnej w celu zmniejszenia oddziaływania Politechniki Gdańskiej na środowisko naturalne. Realizacja projektu pozwoli na wyeliminowanie emisji do atmosfery około 530 ton CO2 przez 25 lat użytkowania instalacji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Hydro. Instalacja składać się będzie z około 117 modułów fotowoltaicznych, każdy o mocy około 340 Wp. Łączna moc instalacji wyniesie około 40 kW.

Dach budynku Hydro, ze względu na płaski kształt i brak zacienienia, jest idealnym miejscem do instalacji paneli fotowoltaicznych. W ramach projektu uprzątnięte i wzmocnione zostanie poddasze budynku.

Realizacja inwestycji pozwoli na wygenerowanie oszczędności finansowych, które przeznaczane będą na przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym (np. montaż termostatów, wymiana nieszczelnych okien, likwidacja mostków cieplnych, system sterowania instalacją grzewczą, nasadzenia roślinności, budki lęgowe dla ptaków).

Zachęcamy do głosowania na projekt 186/ 2021 poprzez stronę: https://pg.edu.pl/budzet_obywatelski/karta-do-glosowania