Energia dla Przyszłości

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące programu stażowego
„Energia dla Przyszłości”

W trakcie prezentacji, prowadzonej przez kilku uczestników poprzedniej edycji programu, zostaną omówione m.in. struktura programu, jego regulamin, sposób prowadzenia rekrutacji.
Stażyści chętnie odpowiedzą na każde pytanie.

Spotkanie odbędzie się 21 maja w godzinach 14:00 – 15:00
na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa w sali 409.

Program skierowany jest do osób, które:

  1. są studentami jednego z dwóch ostatnich semestrów studiów magisterskich lub absolwentami (do 12 miesięcy od ukończenia) Politechniki Gdańskiej:
  • Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (WETI);
  • Wydział Elektrotechniki i Automatyki (WEiA);
  • Wydział Mechaniczny (WM);
  • Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa (WOiO);
  • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska (WILiŚ);
  1. nie ukończyły 27 roku życia;
  2. znają język angielski na poziomie co najmniej B2;
  3. mają średnią z ocen z ostatniego ukończonego semestru studiów magisterskich
  4. na poziomie nie niższym niż 4,0.