FINAŁ KONKURSU MECHANI–CUP 2018

W dniu 29 czerwca 2018r. w sali 167 Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej, w godz. 16.00 – 19.00. odbył się uroczysty Finał Konkursu MECHANI–CUP 2018.

Było to zwieńczenie już trzeciej edycji Konkursu organizowanego corocznie, począwszy od 2016 r., przez Studenckie Koło Naukowe FOREVER YOUNG, funkcjonujące przy Katedrze Mechaniki Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, pod oficjalnym patronatem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.

Uczestnikami Konkursu mogli być Studenci zarejestrowani na semestrze drugim (konkurs z mechaniki ogólnej – MO) oraz na semestrze czwartym (konkurs z mechaniki budowli – MB) studiów stacjonarnych kierunku Budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Uczestnikami eliminacji Konkursu zostali ci Studenci, którzy nadesłali przynajmniej jedno rozwiązanie eliminacyjnego zadania konkursowego w wyznaczonym terminie.

W każdym z konkursów (osobno z MO i z MB) czworo Uczestników, którzy wygrali odcinek eliminacyjny nadsyłając rozwiązania danego zestawu ocenione na najwyższą liczbę punktów oraz sześcioro Uczestników z najwyższą sumaryczną liczbą punktów za wszystkie zadania (z wyłączeniem w/w czworga Uczestników) stworzyło dwie grupy finałowe, które rywalizowali ze sobą w czerwcowym Finale Konkursu.

Finał rozpoczęło tradycyjne słowo wstępne od Opiekuna Naukowego Koła, dr inż. Karola Winkelmann, Kierownik Katedry Mechaniki Budowli WILiŚ PG, dr hab. inż. Agnieszki Tomaszewskiej, prof. nadzw. PG. oraz przedstawiciela Zarządu Głównego Sponsora Głównego Finału, Korporacji Budowlanej DORACO, p. Radosława Jarosiewicza.

Dwie dziesiątki najlepszych Uczestników wyłonione w trakcie semestru drogą eliminacji opisaną powyżej, w pierwszej kolejności przystąpiły do interaktywnego testu jednokrotnego wyboru. Test składał się z 20 pytań z czterema możliwymi odpowiedziami, z których tylko jedna była poprawna. Czas na rozwiązanie testu wyniósł 40 minut. Wyłonione na jego podstawie dwie trójki najlepszych Uczestników zakwalifikowały się do drugiego etapu Konkursu – Superfinału.

Po zakończeniu części testowej nastąpiła oficjalna prezentacja filmowych materiałów promocyjnych Sponsorów Konkursu – gdańskiej Korporacji Budowlanej DORACO oraz firm JetSystem Sp. z o. o. z Elbląga i Transprojekt Gdański Sp. z o.o. Prezentacje cieszyły się żywym zainteresowaniem Studentów.

Zaprezentowano również zakres działalności Koła Naukowego FOREVER YOUNG, który w tym roku przeprowadziła pani inż. Katarzyna Muzyka, prezes Koła.

Superfinał, będący drugą fazą Finału Konkursu, jest turniejem wiedzy z tematyki wykładowej z przedmiotów Mechanika Ogólna oraz Mechanika Budowli, przeprowadzonym w dwóch niezależnych, następujących po sobie częściach. Jest on prowadzony na regułach zbliżonych do finału odcinka popularnego teleturnieju „Jeden z Dziesięciu”.

Konkurs w kategorii MO wygrał pan Tomasz Kochanowski. Drugie miejsce zdobył pan Błażej Wierzbowski, a trzecie – pani Joanna Sulikowska.

Konkurs z zakresu MB wygrał pan Filip Tyma, zeszłoroczny finalista Konkursu z MO. Drugie miejsce zajął pan Michał Iwanowicz, zaś trzecie – pan Cezary Hildebrandt.

Oba Superfinały Konkursów stały na bardzo wysokim poziomie i dostarczyły wszystkim zgromadzonym wielu pozytywnych emocji.

Po ogłoszeniu ostatecznych wyników nastąpiła dekoracja wszystkich Uczestników oraz wręczenie im nagród w finale, ufundowanych przez wymienionych wcześniej Sponsorów: Korporację Budowlaną DORACO – Sponsora Głównego, firmę JetSystem Sp. z o. o. oraz Transprojekt Gdański Sp. z o.o. oraz patronów Koła, tj. Katedrę Mechaniki Budowli WILiŚ PG i Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Nagrody rzeczowe i dyplomy wręczali: pan Radosław Jarosiewicz, Członek Zarządu Korporacji Budowlanej DORACO, dr hab. inż. Jarosław Górski, prof. nadzw. PG, Przewodniczący Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz pani Katarzyna Muzyka, prezes SKN FOREVER YOUNG.

Zwycięzcy Superfinału Konkursu – panowie Tomasz Kochanowski i Filip Tyma – oraz zwyciężczyni części testowej Finału, pani Joanna Sulikowska, zostali nagrodzeni nagrodami głównymi, którymi były płatne miesięczne staże w Korporacji Budowlanej DORACO. Ponadto, dzięki naszym Sponsorom, Finaliści otrzymali następujące nagrody rzeczowe:

  • I miejsca: dysk zewnętrzny 500 GB, zestaw klocków LEGO, pendrive, kubek okazjonalny, pamiątkowa koszulka, plecak DORACO,
  • II miejsca: słuchawki Sony MDR-ZX310, zestaw klocków LEGO, pendrive, kubek okazjonalny, pamiątkowa koszulka, plecak DORACO,
  • III miejsca: głośniki bluetooth Creative Nuno Micro, zestaw klocków LEGO, pendrive, kubek okazjonalny, pamiątkowa koszulka, plecak DORACO,
  • IV – X miejsca: pendrive, kubek okazjonalny, pamiątkowa koszulka, plecak DORACO.

Ponadto, decyzją Wykładowców przedmiotów treści konkursowych, laureaci Konkursu zostali nagrodzeni odpowiednimi podwyższeniami ocen końcowych.

W roku akademickim 2018/2019 planujemy podjąć czwartą edycję Konkursu. Planujemy, iż odbędzie się ona na identycznych zasadach, jak edycja tegoroczna. Liczymy bardzo gorąco na kontynuację współpracy ze Sponsorami Zewnętrznymi Konkursu – Korporacją Budowlaną DORACO, firmami JetSystem Sp. z o. o. i Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

Galeria zdjęć