Forum Ekologicznego Budownictwa Komunalnego

W dniach 21-22maja br. odbędzie się Forum Ekologicznego Budownictwa Komunalnego KOMUNALWOOD. Forum skierowane jest do samorządowców, projektantów, architektów i konstruktorów. Jego celem jest tworzenie platformy wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w sektorze budownictwa drewnianego w Polsce, pokazywanie najnowszych kierunków rozwoju, uwarunkowań ustawodawczych oraz technologii z zakresu budownictwa drewnianego i pasywnego a także prezentacja obiektów zrealizowanych w Gdańsku i innych miastach europejskich.
Patronat nad Forum objęli:

  • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
  • Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych,
  • Marszałek Województwa Pomorskiego
  • Prezydent Miasta Gdańska,
  • Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
  • Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Organizatorzy serdecznie zaproszają zarówno studentów Wydziału ILiŚ jak i i zainteresowaną kadrę Wydziału. Forum jest nieodpłatne dla przedstawicieli sektora publicznego oraz studentów kierunków budownictwo, architektura, informatyka. Udział wymaga rejestracji online na www.komunalwood.pl.