Geodezja w archeologii

W ramach współpracy Katedry Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej z Instytutem Archeologii i Etnologii (IAiE) Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego odbyły się w dniach 6 – 9 października 2017 roku wyjazdowe warsztaty pomiarowe na terenie twierdzy w Srebrnej Górze (woj. dolnośląskie). W warsztatach uczestniczyli studenci z Koła Naukowego Hevelius wraz z drem inż. Tadeuszem Widerskim i mgrem inż. Karolem Daligą, pracownikami Katedry Geodezji, oraz studenci i pracownicy IAiE. Celem warsztatów było pozyskanie danych przestrzennych z wykorzystaniem pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz pomiarów fotogrametrycznych do opracowywanej dokumentacji architektoniczno – archeologicznej obiektu. W ramach pomiarów studenci z Koła Naukowego Hevelius opracowali trójwymiarowy model jednej z wież donjonu Twierdzy.

Galeria zdjęć