Godziny Dziekańskie

W dniu 01.04.2021 od godziny 14 zostały ustanowione Godziny Dziekańskie.