Godziny Dziekańskie

W dniu 29.04.2021 od godziny 14:00 zostały ustanowione Godziny Dziekańskie.

Załączone pliki