Granty Rektora Politechniki Gdańskiej dla studentów i doktorantów

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Rektora 17/2020