GUT Day for AI

Konferencja „GUT Day for AI” odbędzie się 14 maja 2019, w godz. 9.00-14.00 w Auli w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej. Wydarzenie ma na celu promocję zagadnień z zakresu sztucznej inteligencji. W czasie jednodniowego spotkania uczestnicy będą mogli zapoznać się z wynikami badań prowadzonych na Politechnice Gdańskiej, wymienić doświadczenia i zacieśnić współpracę na płaszczyźnie naukowo-badawczo-przemysłowej.

Organizatorem konferencji jest AI Bay – Zatoka Sztucznej Inteligencji Klub Politechniczny http://aibay.ai/. Udział w konferencji jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie klubu: https://bilety.pg.edu.pl/event/gutday-for-ai/.

 

 

Program Konferencji
GUT Day for AI

08:30 – 09:00 Rejestracja

09:00 – 09:10 Rozpoczęcie, Powitanie i Wprowadzenie

09:10 – 09:30     dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. nadzw. PG – Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
„Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w energetyce”

09:30 – 09:50     prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny, prof. zw. PG – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
„Sztuczne sieci neuronowe w rozpoznawaniu i śledzeniu obiektów morskich i w hydrografii”

09:50 – 10:10     dr inż. Michał Grochowski – Wydział Elektrotechniki i Automatyki
„Jak rozsądnie korzystać z systemów inteligentnych?”

10:10 – 10:40 Przerwa kawowa nr 1

10:40 – 11:00     prof. dr hab. inż. Edward Szczerbicki, prof. zw. PG – Wydział Zarządzania i Ekonomii
„Inteligentna inżynieria wiedzy z decyzyjnym DNA”

11:00 – 11:20     mgr inż. Miłosz Wieczór – Wydział Chemiczny
„O inteligencji chemików: jak zdigitalizować chemiczną intuicję?”

11:20 – 11:40     dr inż. arch. Jan Cudzik & mgr inż. arch. Kacper Radziszewski – Wydział Architektury
„Sztuczna inteligencja w architekturze”

11:40 – 12:00     mgr inż. Agnieszka Krawczyk-Kłos – Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
„Działalność CTWT w obszarach S2B – science to business i B2S – business to science”

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa nr 2

12:30 – 12:50     dr inż. Patryk Jasik & inż. Adrian Kastrau – Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
„Oznaczanie ludzkich stanów emocjonalnych na podstawie sygnałów EEG – model klasyfikacyjny”

12:50 – 13:10 dr hab. inż. Marek Galewski, prof. nadzw. PG – Wydział Mechaniczny
„Roje i neurony w modelowaniu układów mechanicznych”

13:10 – 13:30     dr hab. inż. Jacek Rumiński, prof. nadzw. PG – Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
„Sztuczna inteligencja w analizie danych multimedialnych”

13:30 – 14:00 Dyskusja, Wnioski i Zakończenie

 

Stanowiska pokazowo-wystawiennicze:

  • Dział Projektów – możliwości finansowania badań związanych ze sztuczną inteligencją m.in. w programie Horyzont2020.
  • Most Wiedzy i Most Danych – multidyscyplinarny otwarty system transferu wiedzy oraz repozytorium otwartych danych badawczych.
  • Centrum Transferu Wiedzy i Technologii + e-Pionier - działalność i możliwość współpracy z CTWT na liniach S2B i B2S (science - to- business & business - to - science) oraz finansowanie rozwiązań problemów społecznych lub gospodarczych, z którymi mierzą się współczesne społeczeństwa.
  • Koło Naukowe "GRADIENT" (WETI) oraz Koło Naukowe Informatyki Statystycznej (WFTiMS) – prezentacja projektów studenckich w dziedzinie sztucznej inteligencji.