I miejsce w konkursie „Innowacje WOD-KAN 2019”

Zespół w składzie: Sylwia Fudala-Książek, Anna Remiszewska-Skwarek, Aneta Łuczkiewicz, Małgorzata Szopińska, Archana Kasinath i Rafał Węglarek zdobył I miejsce w konkursie „Innowacje WOD-KAN 2019” organizowanym przez Wydawnictwo „Seidel – Przywecki” Sp. z o. o w kategorii ‘Wynalazek’. Nagrodzone rozwiązanie to: termiczny, niskotemperaturowy dezintegrator, który umożliwia prowadzenie procesu stabilizacji osadu nadmiernego (w tym mieszanego z substratami rolniczymi i spożywczymi) w zakresie niskich temperatur (< 70 ˚C). Zastosowanie dezintegratora na oczyszczalniach ścieków w procesie przeróbki osadów pozwala uzyskać m.in. efektywniejszą i krótszą fermentację metanową oraz wyższą (o co najmniej 20%) produkcję biogazu, pełną stabilizację osadów, ich wysokoefektywne odwodnienie i poprawę własności reologicznych. Dezintegrator Niskotemperaturowy pozwala również ograniczyć zużycie środków chemicznych, m.in. w procesach odwadniania osadów, jak również ograniczyć zużycie energii podczas pompowania i mieszania osadu (ze względu na zmniejszenie lepkości). Nagrodzony wynalazek, Dezintegrator Niskotemperaturowy, wpisuje się w ogólnoświatowy trend odzyskiwania zasobów/produktów z odpadów, tu poprzez intensyfikację produkcji energii z osadów ściekowych. Ponadto, przy wzrastającej ilości osadu nadmiernego (powstającego i wymagającego zagospodarowania w biologicznych oczyszczalniach ścieków), dezintegracja niskotemperaturowa skutecznie ogranicza jego ostateczną ilość. Jest to bardzo istotne zarówno z punktu widzenia zrównoważonej gospodarki osadowej jak i racjonalnego zarzadzania zasobami oczyszczalni.

Należy zaznaczyć, iż model laboratoryjny jak i prototyp Dezintegratora Niskotemperaturowego został sfinansowany jest ze środków własnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (umowa WFOŚ/D/201/6/2018), który aktywnie wspiera działania w zakresie promocji zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi poprzez stworzenie warunków do funkcjonowania i rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.