II edycja Konferencji dla Młodych Naukowców

nt. Biologia, Chemia i Środowisko - SPOJRZENIE MŁODYCH NAUKOWCÓW
Konferencja odbędzie się: 23-25.04.2021 za pośrednictwem Internetu.

https://doktorant.com.pl/index.php/bchs2021
Rekrutacja do 17.03.2021.

Przegląd zagadnień i prac badawczych podejmowanych przez Młodych Naukowców z zakresu biologii, chemii i ochrony środowiska.

Trzy główne cele konferencji:

  • Wskazanie zagrożeń dla ludzi, zwierząt, roślin oraz środowiska (identyfikacja, zwalczanie, przeciwdziałanie)
  • Zaprezentowanie zagadnień naukowych i wyników badań oraz zainteresowań Młodych Naukowców w zakresie biologii, chemii i ochrony środowiska
  • Wymiana doświadczeń naukowych i zawodowych (możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi).

Motyw przewodni:
Jakie jest spojrzenie młodych naukowców na nowe wyzwania w dziedzinie biologii, chemii i w ochronie środowiska?

Organizator:
CREATIVETIME,
www.doktorant.com.pl
konferencja@doktorant.com.pl