II Konferencja Studentów i Doktorantów BalCon2018

Konferencja BalCon2018 (The 2nd Baltic Conference for Students and Young Researchers), organizowana przez Katedrę Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, to już druga edycja wyjątkowego wydarzenia. BalCon2018 to 4-dniowa konferencja, która ponownie odbyła się na promie Stena Line w Gdyni, ale także na terenie Szwecji i Danii.

W konferencji BalCon2018 uczestniczyli Młodzi Naukowcy rozpoczynający karierę naukową zarówno z kraju, jak i zagranicy, w tym z Czech i Afryki Północnej. Przygotowali oni łącznie ponad 50 publikacji na wysokim poziomie merytorycznym, a cała konferencja prowadzona była w języku angielskim.

W tym roku wygłoszonych zostało 27 referatów oraz przedstawiono 24 postery (także w formie krótkich prezentacji). Zakres tematyczny Konferencji obejmował zagadnienia dotyczące konstrukcji drewnianych, metalowych, żelbetowych, geotechniki oraz technologii i zarządzania w budownictwie. Ponadto uczestnicy Konferencji wysłuchali dwóch wykładów gości zaproszonych z Uniwersytetu w Sousse w Tunezji, pięciu referatów wygłoszonych przez sponsorów oraz wystąpienia przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Bardzo dostrzegalna była współpraca naukowa zarówno wewnątrzuczelniana, jak i między poszczególnymi ośrodkami naukowymi. Kilka referatów wygłoszono, jako rezultat prac badawczych realizowanych w  ramach projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Zaprezentowane na konferencji BalCon2018 referaty zostaną opublikowane w czasopiśmie indeksowanym w bazie WoS i Scopus dzięki współpracy z Wydawnictwem MATEC Web of Conferences.

Wszystkim uczestnikom za zainteresowanie tegoroczną edycją Konferencji serdecznie dziękujemy!

Szczegóły dotyczące BalCon2018 można znaleźć na stronie: http://2018.balcon.com.pl/pl/main/

Galeria zdjęć