II Konferencja Studentów i Doktorantów BalCon2018

Konferencja BalCon2018 (The 2nd Baltic Conference for Students and Young Researchers), organizowana przez Katedrę Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, to już druga edycja wyjątkowego wydarzenia. BalCon2018 to 4-dniowa konferencja odbywająca się na promie Stena Line w Gdyni, ale także na terenie Szwecji i Danii, a jej program obejmuje między innymi wizytę w Lund, Malmo oraz w Kopenhadze.

Konferencja skierowana jest w szczególności do studentów i słuchaczy studiów doktoranckich, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia doktora w dyscyplinie naukowej Budownictwo. Jej tematyka ma na celu rozpowszechnienie wyników badań naukowych oraz zacieśnienie współpracy osób rozpoczynających karierę naukową w specjalnościach:

 • budownictwo drewniane
 • konstrukcje stalowe
 • konstrukcje żelbetowe
 • geotechnika
 • technologia i organizacja budownictwa

Z uwagi na międzynarodowy charakter wydarzenia, konferencja BalCon2018 prowadzona będzie w języku angielskim. Angielskojęzyczne streszczenia opublikowane zostaną w materiałach konferencyjnych, a artykuły zaakceptowane przez Komitet Naukowy i Redakcyjny BalCon2018 zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych MATEC Web of Conferences, które są indeksowane w bazie Scopus i Web of Science w trybie open access.

Tegoroczna edycja BalCon2018, odbywająca się w dniach 20.04.-23.04.2018, została objęta Patronatem honorowym Rektora Politechniki Gdańskiej, Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, jak również Dziekanów wydziałów kształcących w zakresie budownictwa pięciu polskich uczelni:

 • Politechniki Białostockiej
 • Politechniki Koszalińskiej
 • Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 • Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
 • Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 • Politechniki Gdańskiej

Patronat medialny nad konferencją objęło Radio Gdańsk.

Szczegóły dotyczące konferencji można znaleźć na stronie: http://2018.balcon.com.pl/pl/main/