III tura naboru do badań

Uprzejmie informujemy, że Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej prowadzi nabór ochotników do badania kierowców. Aby wziąć udział w badaniu należy zgłosić się przez zamówienia publiczne PG. Ogłoszono III turę naboru chętnych!
 
https://dzp.pg.edu.pl/?a=zs&s=zo&poid=6027

Poniżej krótka notatka o celu i zakresie badania.

Ogłoszenie o badaniu

Cel badań: Badanie pracy kierowców poprzez obserwacje pracy oka. Badania odbędą się w pojeździe podczas jazdy. Kierowca będzie miał za zadanie przejechać, swoim pojazdem na swój koszt, z naturalną prędkością odcinek ok 110 km (Gdańsk – Tczew: DK91), (Tczew Gdańsk: A1/S6). Wraz z kierowcą będzie w pojeździe osoba nadzorująca badanie. Kierowca będzie wyposażony w specjalistyczny sprzęt monitorujący pracę oka, w postaci okularów badawczych. Dodatkowo, po wykonanym przejeździe, badany kierowca będzie zobowiązany do wzięcia udziału w ankiecie przeprowadzonej w pojeździe. Badanie prowadzone przez Politechnikę Gdańską.

Badana grupa kierowców (ok 60 osób łącznie w trzech grupach po 20 osób):

Przeciwwskazaniami do udziału w Badaniach są:
zaburzenia stanu zdrowia istotne dla oceny zdolności do prowadzenia pojazdu, w tym w szczególności: choroby oczu (narządu wzroku np. zez), choroby układu nerwowego (np. padaczka), zaburzenia lub choroby psychiczne, cukrzyca, zaburzenia równowagi i słuchu, choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby narządu ruchu, niewydolność nerek, uzależnienie od alkoholu (nadużywanie alkoholu), uzależnienie od środków odurzających lub innych podobnie działających substancji lub środków (nadużywanie tych środków), oraz
inne przeciwwskazania, tj. noszenie okularów (dopuszczalne szkła kontaktowe), makijaż oczu w dniu badania, grzywka opadająca na oczy,czoło.

Czas trwania badania: Całość badania wraz z kalibracją urządzenia, przejazdem i ankietą około zajmie 3 godziny.

Wymagania: posiadanie auta, spełnienie wymagań odnośnie wieku i doświadczenia (wg tabeli), kierowca opłaca przejazd autostradą A1 (aktualnie 4.9 zł), kierowca sam opłaca koszt paliwa.

Wynagrodzenie: 200 zł netto, zatrudnienie - umowa zlecenie

Badanie jest anonimowe, a uzyskane wyniki posłużą jedynie celom naukowym. Wyniki są poufne, to znaczy, że indywidualne dane uzyskane od uczestnika nie będą rozpowszechniane w sposób umożliwiający identyfikację osoby, a jedynie przetwarzane w celu opracowania naukowego, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.