Immartykulacja Doktorantów

Inauguracja roku akademickiego połączona z uroczystą immatrykulacją doktorantów, odbędzie się w ten piątek 6 października (piątek) o godz. 10.15 w auli Gmachu Głównego (trzecie piętro). Serdecznie zapraszamy wszystkich doktorantów oraz osoby zrekrutowane na pierwszy rok Studium Doktoranckiego!

Więcej informacji: https://pg.edu.pl/dsn/aktualnosci1/-/asset_publisher/5DTbAkRX1RqR/content/uroczysta-inauguracja-roku-akademickiego-dla-doktorant-1