Informacja dla doktorantów dotycząca dobrych praktyk działalności badawczej, naukowej, dydaktycznej: