Informacje dotyczące staży

Przekazujemy informacje o możliwości wyjazdu na: 

  1.  czteromiesięczny kurs języka chińskiego: https://bit.ly/2WubXPI 
  2.  staż w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli: https://bit.ly/2I1pfiM