INFRO@D

Międzynarodowy wniosek projektowy pt. „European Digital Education in Road Infrastructure Management INFRO@D” złożony w ramach programu Strategic Partnerships of ERASMUS+, został pozytywnie oceniony i skierowany do finansowania. Liderem międzynarodowego konsorcjum jest Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, koordynatorem projektu jest dr inż. Marcin Budzyński. Projekt realizowany będzie wspólnie z  uczelniami europejskimi: Universita Degli Studi di Catania (Włochy), Universitaet Klagenfurt (Austria), Zilinska Univerzita w Ziline (Słowacja), Szechenyi Istvan University (Węgry), Politechniką Krakowską (Polska).

„Pandemia COVID-19 wymusiła odejście od dotychczasowych sposobów funkcjonowania społeczeństw w wielu aspektach związanych z gospodarką, podróżowaniem, pracą i edukacją. Dotyczy to również szkolnictwa wyższego. Konieczność nauczania zdalnego to jeden ze sposobów na zachowanie dystansu społecznego i ochronę naszego życia i zdrowia” podkreśla dr inż. Marcin Budzyński. Z wstępnej oceny sytuacji na uczelniach w Polsce i innych krajach europejskich wynika, że kadra akademicka nie jest wystarczająco przygotowana na prowadzenie atrakcyjnych i efektywnych zajęć realizowanych w formacie zdalnym.

Konieczność prowadzenia zajęć zdalnych, przez uczelnie wyższe zarówno na studiach jak i również kursach dokształcających, wymaga opracowania dedykowanego procesu dydaktyczno-szkoleniowego z uwzględnieniem specyficznych wymagań interdyscyplinarnej wiedzy inżynierskiej. Przekazanie tej wiedzy w kształceniu zdalnym, ze względu na duży zakres, wymaga zastosowania wielu narzędzi dydaktycznych: wykładów, zajęć terenowych, projektowych, ćwiczeniowych, laboratoryjnych, samodzielnej pracy studentów wraz z oceną postępów prac i wiedzy studentów i kursantów. „W ramach Projektu INFRO@D zostanie opracowany modelowy produkt dedykowany dla kształcenia zdalnego na uczelniach technicznych w obszarze inżynierii lądowej i transportu. Produkt ten będzie zawierał kompleksowe i innowacyjne rozwiązania, umożliwiające realizację nauczania zdalnego na jak najwyższym poziomie. Opracowana metodyka i materiały dydaktyczne będą oparte na kursie dotyczącym zarządzania infrastrukturą drogową, ze szczególnym uwzględnieniem elementów zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej” – mówi dr inż. Wojciech Kustra. Sposób przygotowania metodyki i materiałów dydaktyczno – szkoleniowych umożliwi ich implementację dla dowolnego zakresu tematycznego z obszaru inżynierii lądowej i transportu.

Projekt przewiduje budowę metodyki edukacji cyfrowej w zakresie zajęć dydaktycznych na uczelniach oraz szkoleń dla kadry inżynierskiej. Przygotowanie kursu zdalnego kształcenia zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, umożliwi wykorzystanie i weryfikację najlepszych rozwiązań metodyki nauczania w tym trybie z Austrii, Polski, Słowacji, Węgier i Włoch. Projekt INFRO@D umożliwi podniesienie poziomu nauczania i szkolenia, z wykorzystaniem innowacyjnych cyfrowych materiałów dydaktycznych do kształcenia w trybie zdalnym, które będą mogły zostać wykorzystane przez inne uczelnie zajmujące się tą tematyką.

Głównym celem projektu INFRO@D jest podniesienie kompetencji i zwiększenie umiejętności zdalnego nauczania w modelowym rozwiązaniu w zakresie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Dla osiągnięcia tego celu należy podjąć działania na rzecz promowania najlepszych rozwiązań w zakresie edukacji cyfrowej (zdalnej – realizowanej doraźnie w czasie pandemii oraz kursów e-learningowych, które mogą stać się stałym elementem procesu dydaktycznego w przyszłości).