Innowacje WOD-KAN 2018

W ramach konkursu organizowanego przez Wydawnictwo „Seidel – Przywecki” Sp. z o. o. „Innowacje WOD-KAN 2018” na rozwiązania w postaci produktu, oferty handlowej, usługi, projektu badawczego, wynalazku lub wdrożonych kompleksowych rozwiązań technologicznych w technologii ścieków Zespół w składzie: Sylwia Fudala-Książek, Anna Remiszewska-Skwarek, Aneta Łuczkiewicz, Rafał Węglarek, Ewa Zaborowska oraz Marek Chodnicki, zdobył I miejsce w Kategorii Projekt badawczy, za: „Poprawę energochłonności oczyszczalni ścieków w wyniku zamiany systemu sterowania procesem napowietrzania”. Projekt realizowano w latach 2016-2018 i był on finansowany ze środków własnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach umowy WFOŚ/D/825/204/2016. W zakres projektu wchodziło opracowanie wytycznych oraz wdrożenie uniwersalnego systemu sterowania napowietrzaniem dla komunalnych oczyszczalni ścieków. Zaprojektowany przez Zespół modułowy system predykcyjnego sterowania zapewnia zmniejszenie energochłonności układu przy jednoczesnym uzyskaniu wymaganego efektu ekologicznego i wysokiej  efektywności oczyszczania ścieków.

Zasady konkursu można znaleźć na stronie organizatora: https://seidel-przywecki.pl/

 

Galeria zdjęć