Jak komercjalizować wyniki badań naukowych?

Czy zastanawialiście się, dlaczego warto prowadzić badania mogące mieć praktyczne zastosowanie? Pracownicy Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej (CTWT) zapraszają doktorantów na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wdrożeń wyników badań.

Program spotkania:

  • Wybór tematyki badań naukowych ukierunkowanych na wdrożenie wyników – zalety i wady,
  • Scenariusze komercjalizacji na Politechnice Gdańskiej (licencjonowanie, spółki spin-off, badania zlecone).

Prowadzący: Damian Kuźniewski, Dyrektor CTWT oraz Jerzy Buszke, Broker Innowacji
Zapisz się do 30 listopada br. >>> 

Czy wiesz, że?
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej (CTWT) jest jednostką współpracującą z otoczeniem gospodarczym i zarządzającą wynikami prac badawczych prowadzonych w uczelni. CTWT oferuje usługi dla pracowników naukowych i doktorantów w ramach promowania i komercjalizacji wyników prac badawczych. Realizowane są tu projekty wspierające finansowo badania o dużym potencjalnie komercyjnym.