Karty wjazdu dla Studentów Studiów Podyplomowych i Niestacjonarnych

 • Szanowni Państwo!
  Informujemy, że zgodnie z Pismem Okólnym Kanclerza PG nr 7/2016 z 10 listopada 2016 r. karty uprawniające do wjazdu samochodem na teren Uczelni mogą otrzymać:
  studenci studiów niestacjonarnych i słuchacze studiów podyplomowych
  karta ważna do końca semestru (zimowego do końca lutego, letniego do końca września)
  karta aktywna od godz. 15:00 w piątek do godz. 22:00 w niedzielę
  w przypadkach innego cyklu semestrów zgodnie z informacją z wydziałów
  Zainteresowanych studentów zapraszamy do sekretariatu naszego działu:
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
  ORAZ DODATKOWO W SOBOTY:
  7.10, 14.10 i 21.10 w godz. 8.00-14.00

  Koszt zakupu karty to:
  W przypadku wykupu karty po raz pierwszy - 80 złotych
  W przypadku aktualizacji karty - 50 złotych

  Karty upoważniają do wjazdu na cały teren kampusu.

  Regulamin dostępny na stronie: https://pg.edu.pl/documents/10766/240366/Regulamin%20kart.pdf