Kierunek Transport z Akredytacją KAUT

1 lipca 2019 Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych udzieliła akredytacji kierunkowi studiów Transport na okres 5 lat (2018/2019 - 2022/2023).

Załączone pliki