Komunikat dotyczący dokończenia zajęć dydaktycznych w bieżącym semestrze

Informujemy, że w związku z oficjalnym stanowiskiem Władz PG dotyczącym wznowienia zajęć na terenie Uczelni po 25 maja 2020 https://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/terminy-i-zasady-przeprowadzania-zajec-na-pg-po-25-maja-komunikat-dla-studentow-i-wykladowc-1 na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska przyjęto następujące założenia:

Zajęcia prowadzone aktualnie w formie zdalnej powinny się zakończyć maksymalnie do 5 lipca 2020.

  • Zajęcia wykładowe i ćwiczenia, które zostały w okresie pandemii zawieszone (nie odbywały w żadnej formie) mogą być zrealizowane:
  • W formie zdalnej do 5 lipca 2020 (najbardziej pożądana forma).
  • W formie tradycyjnej (tj. na uczelni) najwcześniej od 31 sierpnia 2020 r. W skrajnych przypadkach będą one przesuwane na kolejny rok akademicki.

Zajęcia laboratoryjne (stacjonarne i pomiary w terenie) - wymagające obecności studentów na uczelni – rozpoczną się 1 czerwca 2020 r.
Plan zajęć na czerwiec, uwzględniający ww. jest już umieszczony na stronie https://wilis.pg.edu.pl/plany-zajec