Komunikat seminarium doktoranckie

Szanowni Państwo!

Pragnę poinformować, iż ze względu na nadal istniejące zagrożenie związane
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, tegoroczne seminarium doktoranckie
(zwyczajowo organizowane w czerwcu każdego roku) nie odbędzie się. Jeżeli sytuacja
ulegnie poprawie, seminarium zorganizowane zostanie we wrześniu. Jednocześnie, proszę
wszystkich Państwa o przygotowanie 2-stronicowego referatu (zgodnie z wytycznymi w
załączeniu) i przesłanie elektronicznej wersji edytowalnej dokumentu na mój adres:
jankowr@pg.edu.pl do dnia 19.06.2020 (piątek). W przypadku, gdy seminarium nie będzie
mogło się odbyć również we wrześniu, referaty te będą podstawą do uzyskania 2 pkt ECTS.

Z wyrazami szacunku
/-/ Robert Jankowski

Załączone pliki