Konferencja Euroinżynier

Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych Politechniki Krakowskiej ​ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w

VIII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI BUDOWLANEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

EUROINŻYNIER

o temacie przewodnim

„NOWOCZESNE PROJEKTOWANIE I REALIZACJA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH”

Konferencja odbędzie się w dniach *12-14 kwietnia 2018 roku na Politechnice Krakowskiej

Program Konferencji obejmuje:

  • Przedstawienie referatów studentów i doktorantów
  • Konkursy referatów studentów I, II i III stopnia
  • Wykłady gości honorowych
  • Prezentacje firm branżowych
  • Dyskusje tematyczne zainspirowane wygłoszonymi wykładami oraz prezentacjami
  • Spotkania kameralne, specjalistyczne i promocyjne
  • Integracja Uczestników, uroczyste zakończenie konferencji, zwiedzanie Krakowa

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie referatów studenckich i
doktoranckich.
Bardzo prosimy o współpracę Opiekunów Kół Naukowych i liczymy na
Państwa udział w pracach Jury.
Do udziału w Konferencji zachęcamy również wolnych słuchaczy.

Więcej informacji na: Facebook.com/Euroinzynier
http://www.facebook.com/Euroinzynier oraz Euroinzynier.edu.pl
http://www.euroinzynier.edu.pl/