Konkurs na asystentów naukowych

Katedra Geodezji poszukuje 2 asystentów naukowych do projektu badawczego "Opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża.".

Wymagania:

poszukiwane są osoby z wykształceniem wyższym technicznym w dziedzinie: geodezja, fizyka, matematyka, ze znajomością: aparatu matematycznego wykorzystywanego w klasycznej teorii pola; podstaw geodezji wyższej; środowiska MatLab; metod numerycznych ze szczególnym uwzględnieniem całkowania i różniczkowania, rozwiązywania równań różniczkowych oraz zagadnień brzegowych; zagadnień związanych z cyfrowym przetwarzaniem sygnału ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia cyfrowej filtracji; technik analizy niepewności pomiarowych;

Ponadto kandydaci powinni wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego na poziomie min. B2.

Wymagane dokumenty: CV

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 12.06.2018

PLANOWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 02.07.2018

Przewidywany czas pracy nad projektem: lipiec 2018 – czerwiec 2021.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą e-mailową na adres dommi@pg.edu.pl

Nabór do projektu zostanie przeprowadzony na podstawie konkursu.