konkurs na dwóch specjalistów naukowo-technicznych

Ogłaszamy konkurs na dwóch specjalistów naukowo-technicznych do prac związanych z Projektem „Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odwzorowania działania aparatu kostno-chrzęstno-więzadłowego dla efektywnej komercjalizacji wyników w protetyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej” (3D-JAW)).

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W projekcie bierze udział Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Gdańska i prywatna klinika stomatologiczna z Warszawy. Celem etapu projektu realizowanego przez Politechnikę Gdańską jest identyfikacja parametrów materiałowych i charakterystyk zastępczych mięśni żuchwy. Poszukujemy dwóch asystentów naukowych do wykonywania prac wspierających realizację etapu.

Rola w zespole:

Asystenci wezmą udział w realizacji następujących zadań:

 • analiza obrazów medycznych i przygotowanie danych geometrycznych układu kostno-mięśniowego,
 • tworzenie geometrii modelu układu k-m,
 • opracowanie danych do identyfikacji i implementacja przemieszczeń w modelu,
 • określenie niepewności wyników eksperymentalnych,
 • identyfikacja oraz parametryzacja cech układu k-m,
 • budowa meta-modeli.

Wymagania:

 • ukończenie studiów magisterskich na kierunku związanym z mechaniką konstrukcji (np. budownictwo, mechanika i budowa maszyn) lub studiowanie na ostatnim roku takich studiów,
 • bardzo dobra znajomość mechaniki konstrukcji,
 • umiejętność obsługi oprogramowania wykorzystującego metodę elementów skończonych,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • mobilność (możliwość wyjazdów do Warszawy).

Dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny opisujący dotychczasowe doświadczenia zawodowe lub naukowe.

Instytucja: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Mechaniki Budowli

Wymiar pracy: 3/4 etatu

Okres zatrudnienia: na czas trwania projektu (01.03.2018 do 18.02.2019)

Termin składania ofert: 13.02.2018

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19.02.2018

Planowany termin zatrudnienia: 01.03.2018

 

Dokumenty prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres pawbiels@pg.edu.pl.