Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Dziekan WILiŚ, Pan Profesor Krzysztof Wilde, ogłasza konkurs na najlepsza pracę dyplomową (inżynierską i magisterską) obronioną w roku akademickim 2016/17. Wniosek o nagrodę wraz z egzemplarzem dyplomu należy składać w Dziekanacie w terminie do 25 września 2017r.

Załączone pliki