Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Zgodnie z tradycją Dziekan WILiŚ, prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG, ogłasza konkurs na najlepsza pracę dyplomową (inżynierską i magisterską). Konkurs dotyczy prac obronionych w roku akademickim 2017/18. Wniosek o nagrodę wraz z egzemplarzem dyplomu należy składać w Dziekanacie w terminie do 21 września 2018r.

Załączone pliki