Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Zgodnie z wieloletnią tradycją Dziekan WILiŚ, dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. nadzw. PG, ogłasza konkurs na najlepsza pracę dyplomową (inżynierską i magisterską). Konkurs dotyczy prac obronionych w roku akademickim 2019/20. Wniosek o nagrodę wraz z egzemplarzem dyplomu należy składać w Dziekanacie w terminie do 12 października 2020r.

Załączone pliki