Konkurs na specjalistę naukowo-technicznego

„Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji” (DEZMETAN) Nr Umowy: POIR.04.01.02-00-0022/17

 

Konkurs na specjalistę naukowo-technicznego

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej ogłasza konkurs na specjalistę naukowo-technicznego do prac związanych z Projektem „Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji” (DEZMETAN) w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (umowa nr POIR.04.01.02-00-0022/17-00 z dnia 28.12.2017r.).

 1. Zakres obowiązków:
  • Udział w laboratoryjnych pracach badawczych dotyczących przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji termicznej
  • Analiza efektywności i optymalizację podstawowych parametrów prowadzenia dezintegracji termicznej dla wybranych substratów i kosubstratów.
  • Wykonywanie analiz fizyko-chemicznych i przygotowywanie odczynników.
  • Opracowanie wyników badań.
  • Nadzór nad pracą stanowisk badawczych (usuwanie awarii, kontrola pracy instalacji, modyfikacje ustawień).
  • Udział w opracowywaniu raportów.
  • Udział w przygotowaniu publikacji naukowych prezentujących wyniki projektu.
  • Prezentacja wyników badań na konferencjach i seminariach.
 2. Wymagania
  • wykształcenie wyższe techniczne w dziedzinie: inżynieria lub ochrona środowiska;
  • wiedza z zakresu nauk podstawowych: mechaniki płynów, chemii, mikrobiologii, technologii wody i ścieków, oparta na solidnych podstawach nauk ścisłych (matematyki, fizyki, statystyki i informatyki);
  • znajomość zagadnień z zakresu odnawialnych źródeł energii i zrównoważonej gospodarki zasobami;
  • znajomość podstaw technologii oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów ściekowych (dodatkowym atutem będzie udział w projektach badawczych, publikacje naukowe w tej dziedzinie oraz uzyskane nagrody);
  • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
  • punktualność, pracowitość, dokładność, zaangażowanie;
  • umiejętność organizacji pracy własnej;
  • umiejętność pracy w zespole.
 3. Warunki zatrudnienia
  • uczestnictwo w studium doktoranckim przy Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej;
  • zakres zatrudnienia: pełen etat;
  • od dnia 1.08.2018r. (dla osób będących na studium doktoranckim) lub od 1.10.2018r.; do 30.11.2020r.

Zgłoszenia prosimy składać:

 • elektronicznie na adres: ansob@pg.edu.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • ewentualnie inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań.

Termin składania ofert: 20.07.2018 r.

Kontakt:
dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. nadzw. PG, email: ansob@pg.edu.pl