Konkurs o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego

Nagroda im. Prof. Romualda Szczęsnego to prestiżowa nagroda przyznawana od 2002 roku przez Prezydenta Miasta Gdyni najzdolniejszym absolwentom Politechniki Gdańskiej. Głównym celem Nagrody jest upamiętnienie przedwcześnie zmarłego gdynianina, profesora Politechniki Gdańskiej i byłego dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę główną w wysokości 10.000 zł. Dodatkowo, Prezydent Gdyni może przyznać trzy wyróżnienia o wartości 3.000 zł każde. Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie obronione w roku kalendarzowym 2019, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, dotyczą nowoczesnych technologii i charakteryzują się innowacyjnością.

Aktualny regulamin i harmonogram konkursu znajduje się na stronie internetowej Wydziału  Elektrotechniki i Automatyki https://eia.pg.edu.pl/nagroda-prof-szczesnego

Zgłoszenia  z Wydziału ILiŚ powinny być składane przez opiekunów prac dyplomowych na adres kamila.wasik@pg.edu.pl do 06.10.2020. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię pracy, opinię opiekuna i recenzenta oraz  płytę CD ze zdjęciem autora pracy, jej streszczeniem (zalecana objętość ok. 4000 znaków) i ewentualnym materiałem ilustracyjnym. Dodatkowo, autorzy zgłoszonych prac proszeni są o wypełnienie i przesłanie pocztą elektroniczną (na adres: piotr.chrzan@pg.edu.pl)  karty zgłoszenia uczestnictwa dostępnej na wyżej wskazanej stronie.