KONKURS O NAGRODĘ ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK W GDAŃSKU DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Informujemy o kolejnej edycji corocznego KONKURSU O NAGRODĘ ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK W GDAŃSKU DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW tj. na najlepszą publikację naukową z 2018 r., której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej zlokalizowanej na terenie województw pomorskich.

Nagroda przyznawana jest równorzędnie w pięciu dziedzinach naukowych, tj. PIĘCIU LAUREATOM, za ich oryginalne prace twórcze lub monografie.

Nagrodę funduje Prezes POLSKIEJ AKADEMII NAUK na wniosek Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku. W bieżącym roku WYSOKOŚĆ KAŻDEJ NAGRODY WYNIESIE 4.000 ZŁ. Wnioski przyjmowane będą DO 31 MARCA, pozostałe zaś informacje nt. Konkursu można znaleźć na stronie internetowej Oddziału www.gdansk.pan.pl w zakładce: NAGRODA ODDZIAŁU dla młodych naukowców.