Konkursy POWER 3.5

Stypendia zadaniowe dla doktorantów w ramach projektu POWER 3.5 
W ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej" zachęcamy doktorantów do aplikowania o stypendia zadaniowe. Wnioski przyjmowane są do dn. 28 lutego 2019 r. (czwartek) w sekretariatach studiów doktoranckich. 

Staże naukowo-badawcze i konferencje naukowe w ramach projektu POWER 3.5
W ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej" zachęcamy doktorantów do skorzystania z możliwości wyjazdu na 3 miesięczne staże naukowo-badawcze wraz z ewentualnym wynajęciem mieszkania oraz do udziału w wybranej przez siebie konferencji naukowej.