Krajowe eliminacje do REHVA Student Competition 2021

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową inżynierską i magisterską, który jest organizowany przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Konkurs stanowi krajową eliminację do międzynarodowego konkursu REHVA Student Competition 2021.

Tematyka prac dyplomowych:

  • jakość środowiska wewnętrznego,
  • bilans energetyczny,
  • systemy ogrzewania
  • systemy chłodzenia
  • systemy wentylacji,
  • instalacje budowlane

Zgłoszenie powinno obejmować:

  • egzemplarz pracy dyplomowej w formacie pdf
  • skan formularza zgłoszeniowego i oświadczenie (zgodnie ze wzorem w regulaminie) wraz ze zgodą autora pracy na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu, publikację jego danych osobowych oraz akceptację warunków konkursu zawartych w regulaminie
  • skan zaświadczenia wydanego przez władze uczelni, potwierdzające uzyskaną ocenę z pracy wraz z informacją o terminie obrony pracy
  • streszczenie pracy w języku angielskim oraz plakat techniczny wielkość A1 w formacie pdf, zgodnie z wymaganiami REHVA przedstawionymi w regulaminie.

Zgłoszenia w formie elektronicznej należy przesłać do 5 lipca 2021 r. na adres: biuro@pzits.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://pzits.pl/2021/04/19/krajowe-eliminacje-do-rehva-student-competition-2021/

Regulamin jest dostępny w załączniku.

Załączone pliki